آدرس پروژه : تبریز – جاده پترو شیمی – جاده اصلی باغ معروف

تلفن دفتر فروش :         ۳۳۸۴۳۰۵۷ – ۰۴۱   و   ۳۴۳۱۷۷۷۷ – ۰۴۱

فاکس :   ۳۴۳۱۷۷۷۶ – ۰۴۱

تلفن دفتر تهران : 93- ۸۸۷۷۲۵۹۰ -۰۲۱

آدرس سایت :

www.tabrizironmarket.com 

     www.tabrizironmarket.ir

  www.bazarahantabriz.com

      www.bazarahantabriz.ir